مهاجرت به اروپا

مشکل اصلی برای نامیدن پدیده مهاجرت به مثابه یک «بحران موقت»، دائمی شدن این بحران است. در...

بيش از پنج هزار تن در اعتراض به سياست‌های مهاجرتی اتحاديه اروپا، دست‌کم ۱۰۰ قبر به یاد پناهجویان...

تنها وقتی فاجعه‌ روی می‌دهد، توجه افکار عمومی به سرنوشت پناهجویان جلب می‌شود. پروژه‌ «دژ اروپا» آمار پناهجویان کشته...