مهاجرت پرندگان

کاربست روش‌های فجیع شکار همچون «دام هوایی» و کشتار گسترده پرندگان مهاجر در فریدونکنار صدای افکار عمومی را در...

هرساله بیش از پانصد تا یک‌میلیون و دویست هزار قطعه پرنده زمستان‌گذران به تالاب میان‌کاله مهاجرت می‌کنند.

نهادهای دولتی به ۲۰ هزار شکارچی سه استان‌ شمالی ایران مجوز دادند تا هر یک در طول زمستان ۶۴...

تغییرات آب و هوا و مهاجرت پرندگان