مهاجرستیزی در آلمان

آلمان که زمانی از سیاست «درهای باز» به روی پناهجویان سخن می‌گفت، حالا به دنبال بازگرداندن هزاران پناهنده سوری...

درحالی‌که ورود پناهجویان به آلمان در سال ۲۰۱۶ به کمتر از یک‌سوم آن در سال گذشته رسیده، ۵۸ درصد...