مهدی قلیان

مهدی قلیان که همراه با خواهرش بازداشت شده بود، امروز دوشنبه با قید وثیقه به صورت موقت آزاد شد.

از وضعیت #مهدی_قلیان، برادر #سپیده_قلیان که روز یک‌شنبه ۳۰ دی همراه با این فعال مدنی در محل سکونتشان در...