مهدی مطهرنیا

مهدی مطهرنیا، کارشناس مسائل نظامی سه‌شنبه ۱۷ دی در مصاحبه با اعتمادآن‌لاین با اشاره به میل و نیاز به...

مهلت مذاکرات ایران با قدرت‌های جهانی درباره برنامه هسته‌ای به پایان می‌رسد. «توافق خوب» از آن نظام است. «توافق...