مهدی میرشاه‌ولد

هنوز منابع تامین هزینه‌های طرح بیمه همگانی مشخص نیست، اما سخنگوی ستاد اجرایی بیمه سلامت اعلام کرده است که...