مهدی گنجوی

نسخه دیگری از ترجمه هزار و یک شب در هاروارد موجود است که تاریخ کتابت آن، حدود ۴۰ سال...

مهدی گنجوی − ضبط دو نامه فاقد تاریخ از شیخ احمد روحی کرمانی به همسرش طلعت ازل. شیخ احمد...

مهدی گنجوی − مقایسه «روزگار دوزخی آقای ایاز» رضا براهنی و «حدیث مرده بر دار کردن» هوشنگ گلشیری از...

مهدی گنجوی: این مطلب مصاحبه‌ای است با پیتر لین‌بوا که یکی از مهم‌ترین مورخان مارکسیست عصر حاضر تلقی می‌شود....

مهدی گنجوی − در این نوشته بر آنم تا به مقایسه‌ی توصیفاتی بپردازم که دو رمان مهم فرانتس کافکا...

مهدی گنجوی، نوژن نوروزی − توصیفات جویس بسیار از بدن و بدنی بودن شخصیت‌هایش واقع‌گرایانه است. اما توصیفات پروست،...

مهدی گنجوی − جمال الغیطانی با حفظ شباهت‌ها و جعل تفاوت‌هایی توانسته است از دل یک متن تاریخی به...

مهدی گنجوی – روی سنگ قبر امیل حبیبی، نویسنده فلسطینی نوشته شده: «باقی‌مانده در حیفا». او در «زندگی پنهانی...