مهدی بازرگان

اواخر آذر ۵۷ ــ انقلابی‌های ایران می‌گویند که برای شاه کار از کار گذشته‌ و خمینی در شرف تسلط...

ملک طباطبایی، همسر مهدی بازرگان، رئیس دولت موقت صبح امروز، یکشنبه ۲۵ آذر درگذشت. محسن محققی، داماد خانواده بازرگان...