مهدی سحرخیز

کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران از قول مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز گزارش داده که حال این روزنامه‌نگار وخیم است...