مهدی مرعشی

چه کتاب‌هایی می‌خوانیم و کتاب چه تأثیری در زندگی ما گذاشته است؟ مهدی مرعشی ما را با کتابخانه...

ای‌میلی از حبیب آمده. مردد است بین این‌که موضوع سریال فرار رضاشاه از مملکت باشد یا به توپ بسته...

مهدی مرعشی - داستان «چشم‌انداز» احمد محمود درباره شهری بی‌نام و نشان و مردمانی کسالت‌زده است که خود...

الاهه دهنوی - روایتگر رمان «رسم این زن سکوت است» نوشته مهدی مرعشی میل تنانه‌اش به زنی که دلش...

داستانی که در «غیاب» اتفاق می‌افتد، از جست‌و‌جوی حضور و از نیافتن و نبودن نشان دارد، در زمانه...

مهدی مرعشی - آخرین رمان احمد محمود واپسین درنگ او بر پابرجایی باورهای کهن در جامعه ماست: رفتار‌شناسی جامعه‌ای...

مهدی مرعشی - ما ملتی هستیم که به مرگ می‌اندیشیم، از مرگ می‌نویسیم و گاه خودخواسته به دل مرگ...