مهدی هاشمی رفسنجانی

علی ناهید − آقازاده داریم تا آقازاده. فائزه را مقایسه کنید با مهدی. اما پیام این یادداشت این نیست...

خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه گفته‌اند...

فارس: رفسنجانی سه ماه پس از بازداشت فرزندش با او در زندان ديدار کرد و درخواست عفو را...

عفت مرعشی، همسر اکبر هاشمی رفسنجانی حکم دادگاه در محکوميت فرزندش مهدی هاشمی را «تقلب و پدرسوخته‌بازی» ناميده است.

حکم مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت تأييد شد. او به ۱۰ سال حبس...