مهد کودک ستایش اردبیل

دادستان اردبيل به حکم محکوميت حبس شش ماهه برای متهمان پرونده کودک‌آزاری اعتراض کرد. حکم متهمان شش ماه حبس...

ناصر عتباتی، دادستان عمومی و انقلاب اردبيل اعلام کرد که متهمان پرونده کودک‌آزاری در مهدکودک به زندان و ممنوعيت...

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل خبر داده که محاکمه «مسببان و مقصران اصلی» حادثه مهدکودک ستایش اردبیل، هفته آینده...