مهران رضایی

مهران رضایی - نجم‌آبادی در پی آن است که دو مفهوم از اندیشه فوکو را در مطالعه ترانسکسوالیته ایرانی...

مهران رضایی − نگاهی تحلیلی به کتاب «زنان سیبیل دار و مردان بدون ریش: اضطراب‌های جنسیتی و جنسی تجدد...

مهران رضایی − ناجنبش‌ها متشکل از مردم عادی هستند و سیاسی بودن شان به سیاسی شدن زیست روزمره شان...

مهران رضایی − عرصه بازنمایی حقیقت چه اهمیتی برای نظام سیاسی‌ای دارد که از جهت رعایت شاخصه‌های دموکراسی مورد...

مهران رضایی − خشونت پرهیزی ابزار مادی تصاحب قدرت را با ابزار معنوی «نیروی حقیقت» جابجا می‌کند. اما این...

مهران رضایی – منع گفتار از امر جنسی در قالب تفکیک «محرم» و «نامحرم» شکل دیگری از تفکیک میان...

مهران رضایی − عرصه بازنمایی حقیقت چه اهمیتی برای نظام سیاسی‌ای دارد که از جهت رعایت شاخصه‌های دموکراسی مورد...

مهران رضایی − من دیدگاه مسعد را معرفی و نقد می‌کنم تا زمینه یک نگاه انتقادی در مورد...

مهران رضایی – این نوشته فشرده درسگفتاری از کویینتین اسکینر درباره ماکیاولی به مناسبت پانصدسالگی کتاب "شهریار" است.

مهران رضایی − چه نسبتی میان مناسبات بازار و مدل مشابه آن در بازار دینی وجود دارد؟

مهران رضایی − چه نسبتی میان مناسبات بازار آزاد و مدل مشابه آن در بازار دینی وجود دارد؟

مهران رضایی − حجاب زنان تنها شکل پوشش در فرهنگ جنسی ایرانیان نیست. اشکال گسترده‌ای از پوشش را می‌توان...

مهران رضایی − چگونه در زبان سیاسی این امکان پیش آمد که سخن از «حق» و «کرامت» در مورد...

سیروس مسروری − تحقیقی که ما در اینجا ارائه خواهیم کرد کمک می‌کند تا درک بهتری از نحوه اخذ...

مهران رضایی − کوینتین اسکینر (Quentin Skinner, 1940) در حال حاضر یکی از با نفوذترین فیلسوفان و...

 

مهران رضایی - در تازه‌ترین نسخه تصحیح شده «قانون مجازات اسلامی»، تغییراتی از حیث رویکرد به مجازات...