مهران مجيدی

امید رضایی – از آذر ۱۳۹۲ مدارس دولتی تهران به تدریج به حوزه علمیه وابسته می‌شوند. پیامدهای این وابستگی...

مهران مجیدی، نماینده ستاد همکاری