مهرداد افشار

مهرداد افشار - یکم. بی شک پرداختن به مساله همجنسگرایی به مثابه یک ترم علمی، اجتماعی و فرهنگی...

مهرداد افشار − رسایل «اخوان الصفاء و خلان الوفاء» که هم اینک در چندین مجلد چاپ و منشر شده...

از نگاه صدرالمتالّهین محبّت مفرط/ عشق به کسی که دارای چهره‌ای ظریف و بدنی خوش‌تراش و ترکیبی نیکو است...

تمامی حقوق برای رادیو زمانه محفوظ است. ۲۰۰۶-۲۰۲۰