مهرداد صبوری

#دلنیا_صبوری و #روژین_ابراهیمی، فعال کارگری در شهر #کامیاران استان #کردستان برای گذراندان دوره محکومیت به زندان منتقل شدند. این...

چهار #فعال_کارگری #کرد به دلیل برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال ۱۳۹۵ در شهر کامیاران استان کردستان روانه زندان...

افشین ندیمی و مهرداد صبوری،

اداره اطلاعات شهر کامیاران، مهرداد

کماکان از وضعیت دو فعال