مهرداد وهابی

گفت‌وگوی مهرداد وهابی و پرویز صداقت - جلسه نخست: چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ (۳ ژوئن ۲۰۲۰)

ده وبینار با سخنرانی مهرداد وهابی، استاد اقتصاد در دانشگاه سوربن شمالی

از مجموعه وبینارهای مهرداد وهابی، استاد اقتصاد در دانشگاه سوربن شمالی درباره دولت غارتگر و توسعه سیاسی

بحثی در فرانسه در برخورد با بحران کرونا. «چگونه می‌توان یک اقتصاد جنگی را مدیریت کرد؟ کدام اتحاد مقدس؟...

موضوع جلسه نخست: «مفهوم اقتصاد سیاسی به طور عام و اقتصاد سیاسی غارت به طور خاص» − سخنران: مهرداد...

مهرداد وهابی − در شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر به جای پول، این قوه‌ی قهریه است که نقش اصلی را در...

مهرداد وهاّبی و ناصر مهاجر − در این گفتگو‌ی کتبی، هدف ما روشنگری درباره‌ی مفهوم نئولیبرالیسم است؛ نه یارکشی...

توضیح مهرداد وهابی (استاد اقتصاد سیاسی، دانشگاه پاریس ۱۳) درباره موضوع "چپاول"، طرح شده در مصاحبه زمانه...

درآمدی بر شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر / مهرداد وهابی - هدف مقاله‌ی کنونی معرفی نوع جدیدی از شیوه‌ی هماهنگی...