مهرداد درویش پور

مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس و فعال جمهوری‌خواه، دو نیروی مدعی اپوزیسیون خارج را جمهوری‌خواهان و سلطنت‌طلبان با محوریت پهلوی می‌داند....

این نوشته با تمرکز بر خشونت جنسیتی مردان علیه زنان در خانواده‌های مهاجر ایرانی به بررسی ابعاد این آسیب...

مهرداد درویش پور – این ادعا که فاشیسم تنها لکه ابر سیاهی در آسمان آبی مدرنیته بود، امکان...

بیش از ۲۰ سال از نخستین قتل ناموسی سارا در شهر امئوی سوئد می‌گذرد. در تمام این سال‌ها بحث...

چالش گری نقش زنان علیه مردان در دفاع از فمینیسم سکولار کوشیده از منظری جامعه شناسانه تحولات در موقعیت...

درویش‌پور - خشونت خانگی حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد، جرمی عمومی است که به اعتبار آن می‌توان مرد...

اما آیا برای همه مادران، شیردهی مساله‌ای محترمانه، مهم و یک وظیفه تلقی می‌شود؟ آیا همه نوزادان باید با...