مهرک کمالی

در سال‌های پس از انقلاب نویسندگان از بیرون بریدند و به درون پناه آوردند. ثمره این کنش، ادبیاتی است...

مهرک کمالی – درگیری انسان ایرانی با خرده‌فرهنگ‌های مذهبی و سکولار به جهان دو رمان «سهم من» و...

مهرک کمالی - رضیه انصاری نشان می‌دهد که چگونه با از بین رفتن مرزهای جعلی بین زن و مرد،...

مهرک کمالی- نویسندگان ایرانی تا چه حد توانسته‌اند از عشق انسانی و امنیت‌بخش سخن بگویند؟ به این پرسش در...