موج نوی فرانسه

واردا که از نظر سیاسی چپ‌گرا بود از ابداعگران فرم «سینما-مقاله» است. از گفته‌های اوست: من به تصویر نیاز...

ریوت همچون ژان لوک گدار از کارگردان‌های مطرح موج نو در فرانسه بود که فعالیت سینمایی خود را با...

آلن رنه، کارگردان و فیلمنامه‌نویس نامدار فرانسوی و از پیشروان موج نوی سینمای فرانسه درگذشت. او به عنوان...