موج پناهجویی

 امید رضایی- سخت‌تر شدن شرایط پناهندگی باعث شده برخی پناهجویان عطای فرنگ را به لقایش ببخشند و درخواست بازگشت...

فرماندار استان موغله گفت که ۳۷ سرنشین این قایق که غالباً سوری بودند از منطقه توریستی گوموشلوک واقع در...

کمیسیون اتحادیه اروپا سهمیه‌بندی کشورها در پذیرش ۱۶۰هزار پناهجو را اعلام می‌کند. تقسیم متقاضیان کمکی به مجارستان، یونان و...