موزه ایاصوفیه

در ترکیه، کلیسای سابق «کورا» در استانبول که به «موزه کاریه» تغییر یافته بود به یک مسجد تبدیل شد....

پس از گذشت ۸۶ سال شورای دولتی ترکیه بنای تاریخی ایاصوفیه در استانبول را مسجد اعلام کرد. اردوغان از...

حزب ناسیونالیست «ام اچ پی» در ترکیه قصد دارد قانونی از مجلس بگذراند که به موجب آن مسلمانان...