موزه های ایران

به گفته سازمان میراث فرهنگی ۶۸ میلیون نفر در نوروز از اماکن مذهبی، آثار تاریخی و موزه‌ها بازدید کردند....

سازمان میراث فرهنگی می‌گوید موزه‌های کشور نتوانسته‌اند خود را با نیاز جامعه هماهنگ کنند و به همین دلیل میزان...

در ایران بیش از ۵۰ موزه ناتمام وجود دارد. دولت اکنون قصد دارد ابتدا پروژه موزه‌هایی را به اتمام...