موزه لوور

نمایشگاهی هنری در پاریس به مساله نقش فرانسه در تجارت برده و نمود بحث‌های پیرامون برده‌داری در هنر آن...

رویدادهای میراث فرهنگی در سال ۱۳۹۶ حکایت از شرایط نابسامانی دارد. آیا در ویرانگری فرهنگی تجدید نظر می‌شود؟ باید...

اکبر رنجبرزاده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نام یکی از معروف‌ترین موزه‌های جهان را«لووُر» و در نهایت «لوبر» تلفظ کرد.

برای نخستین‌بار نمایشگاهی از آثار موزه لوور با عنوان «لوور در تهران» برپا شده است. موزه ملی ایران میزبان...