موسوی اردبیلی

علی افشاری − هر چه هم داده‌ها در باره زندگی سیاسی موسوی اردبیلی خطاپوشانه برگزیده شوند، باز نمی‌توان نقش...

آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی دادستانی کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور در دهه ۱۳۶۰ و از...

موسوی اردبیلی از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ رئیس دیوان عالی کشور و عالی‌ترین مقام دستگاه قضایی بود. دوران او...