موسيقی زيرزمينی

مديران يک سایت اينترنتی توليد، انتشار و معرفی موسيقی زيرزمينی ايرانی توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند.

بیش از ۲۰۰ تن از

به گفته یک مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، یک استودیو ضبط موسیقی در غرب تهران...

به گفته يک مقام مسئول در پليس ايران، پنج تن به اتهام "توليد موسيقی غيرمجاز و زيرزمينی برای خوانندگان...

معاون اجتماعی نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران از "برخورد قاطع" با برگزارکنندگان کنسرت‌های زيرزمينی و همکاری برخی خوانندگان با...