موسیقی زیرزمینی

موسیقی زیرزمینی مصر

گروه موسیقی«مونهد» که به فارسی یعنی ماه زده، یکی از گروه های راک زیرزمینی است که در میان این...

سالومه ام‌سی در آهنگ «بهای

کنسرت گروه پالت

خشم مردم از سال‌ها اختناق و سرکوب سیاسی و نبود آزادی بیان در موسیقی زیرزمینی جوانان عرب بازتاب یافته...