موسیقی پاپ ایرانی

محمود خوشنام -  در نهایت؛ هدف همه هنرها تلطیف روح انسانی است. و این باید چیزی باشد که به...

مراسم تشييع پيکر مرتضی پاشايی خواننده موسيقی پاپ ایرانی با حضور هزاران نفر در تهران برگزار شد.