موسیقی گیلکی

شاهین نجفی در کنسرتش در شهر اوترخت در هلند روایت تازه‌ای از موسیقی فولک ایران ارائه داد. با این...