موسی‌الرضا ثروتی

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی می‌گوید که از نظر دولت مسئله حقوق‌های نامتعارف «انگشت کردن در لانه زنبور» بوده...

کاهش قیمت نفت در چند ماه گذشته مسئله کسری بودجه دولت ایران را تشدید کرده است. دولت توانایی تامین...