موشک های نقطه زن حزب الله لبنان

نخست‌وزیر اسرائیل ادعا کرده که حزب‌الله در حوالی فرودگاه بیروت کارخانه موشک‌سازی راه انداخته. جبران باسیل و سفیران خارجی...