موشک پاتریوت

به گفته رئیس جمهوری ترکیه، خرید سامانه موشکی اس-۴۰۰ از روسیه برای این کشور یک ضرورت بوده است.

برای نخستین بار ظرف ۲۵ سال گذشته، یک جنگنده سوری هدف حمله موشکی اسرائیل قرار گرفت. سخنگوی ارتش اسرائیل...