موضع ایران در مورد انتخابات آمریکا

رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید برای ایران فرقی نمی‌کند چه کسی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده. او باز هم...