مولانا عبدالحمید

شورای راهبردی اهل سنت قصد دارد با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران درباره خواسته‌های اهل سنت گفت‌وگو کند. تلاش...

امام جمعه اهل سنت زاهدان خواستار رفع ممنوعیت قانونی برای ریاست‌جمهوری اهل سنت در ایران شد.