مومیایی رضا شاه

اوایل اردیبهشت در جریان گودبرداری برای گسترش حرم عبدالعظیم در تهران یک مومیایی که بی‌شباهت با رضا شاه پهلوی...

شهاب برهان - گویا جسد مومیائی‌ رضا شاه پیدا شده است. فرق‌اش برای مردم با زمانی که پیدا نشده...

خبرگزاری ایسنا نوشته است: « این روزها سلفی انداختن به یک موضوع مرسوم تبدیل شده است و افراد در...

ابهامات در خصوص هویت مومیایی کشف شده بی‎پاسخ ماند. با دستور مقامات جسد منتسب به رضاشاه بدون ارائه هیچ...