مژگان شجریان

بنیاد بین‌المللی «آقاخان» یکشنبه ۱۱ فروردین / ۳۱ مارس در لیسبون، پایتخت پرتغال جایزه ویژه‌ امسال خود را به...

آیدا قجر – از شجریان تا انتشار کتاب یک شاعر ممنوع از قلم در ایران در گفت و گو...

گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه استاد آواز ایران به سرطان کلیه مبتلا شده. همایون و مژگان شجریان با...