میانمار

تین چیاو، فردی که تا پیش از تغییرات سیاسی در میانمار (برمه) از نیروهای اپوزیسیون محسوب می‌شد به‌عنوان رئیس...

پنج روز پس از برگزاری انتخابات پارلمانی میانمار نتایج قطعی آن مشخص شد. حزب لیگ ملی برای دمکراسی که...

پلیس مالزی اعلام کرد که یک گور جمعی که در آن صدها نفر دفن شده‌اند را کشف کرده است....