میدان گاز عکاظ

۶ سال پیش دولت عراق با یک شرکت کره‌ای قرارداد بهره‌برداری از میدان عکاظ را به امضاء رساند اما...