میراث فرهنگی ایران

سد ۲۵۰۰ ساله بستان‌خانی در ۲۰ کیلومتری پاسارگاد، میراثی از مدیریت سطحی آب در دوران فرمانروایی کوروش هخامنشی، به...

مأموران شهرداری دزفول عمارت «شیخ عیسی» را که ۱۳۰ سال از ساخت آن گذشته بود، بدون مجوز به طور...

نرگس آبیار، فیلمساز ایرانی خبر تخریب در زادگاهش «ابرندآباد» را رسانه‌ای کرد. ۱۲ بنای تاریخی دیگر هم ویران...