میراث فرهنگی تهران

گورستان متفقین در محله قلهک تهران، میراث دو جنگ جهانی اول و دوم است. این گورستان در بخش جنوبی...

اعتبار لازم برای مرمت این بناها حدوداً ۱۰ میلیارد تومان است که ۴.۳ میلیارد تومان از طریق اعتبارات استانی...

رییس شورای شهر تهران می‌گوید اعتباری که برای احداث ۴۰۰ مسجد جدید در تهران در نظر گرفته شده را...