میرحسین موسوی و زهرا رهنورد

پنج سال از حصر خانگی کروبی، رهنورد و موسوی می‌گذرد و به رغم وعده‌های دولت، هیچ اتفاقی رخ نداده...

همزمان با پایان یافتن سومین