میرحسین موسوی

نسیم روشنایی − جنبش سبز از مرحله ادغام نیروها فراتر نرفت و به مرحله بوروکراتیزاسیون و رسمی شدن نرسید.

امین درودگر − گفتاری که جنبش سبز را در سال ۱۳۸۸ شکل داد، عزیمت‌گاه خود را چنین حکمی قرار...

علی مطهری سخنان اخير دادستان کل کشور در مورد زندان خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را خلاف قانون...

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور یکشنبه پنجم مرداد، گفت «سران فتنه» نه تنها رفع حصر نمی‌شوند بلکه «تاوان...

عبدالعلی بازرگان, محسن کدیور, صدیقه وسمقی, حسن یوسفی‌اشکوری نامه‌ سرگشاده‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته‌اند, نامه‌ای با این...

احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از کسانی که خواهان رفع حبس خانگی میرحسین موسوی...

فرهاد مرادی و امید رضایی − حصر تنها بدن «میرحسین» را به بند نکشیده، بلکه حاکم توانسته به این...

علی مطهری، نماینده مجلس ایران بار دیگر حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را خلاف قانون اساسی دانست...

به گزارش کلمه، ميرمحمود موسوی دو سال پيش به علت افشای «محدوديت‌های امنيتی اطلاع‌رسانی درباره شرايط ميرحسين موسوی و...

علی مطهری گفت سئوال‌هایش از وزير دادگستری، در مورد حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنين رویدادهای...

پزشک معالج میرحسین موسوی نسبت به پیامد وقفه در درمان وی هشدار داد. او می‌گوید امکان چندانی برای پیگیری...

علی مطهری گفت ادامه حصر موسوی، رهنورد و کروبی ديگر منطقی و معقول نيست و سودی برای نظام ندارد.

ماموران امنیتی صبح سه‌شنبه، نهم اردیبهشت میرحسین

غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای، سخنگوی دستگاه

وضعیت پزشکی میرحسین موسوی و

دختران میرحسین موسوی و زهرا

تجمع مردم در فرودگاه مهرآباد تهران

برای مردی که خواب درخت روزنامه می‌بیند

 دختران میرحسین موسوی و زهرا

اسماعیل جلیلوند - رفع حصر احتمالی رهبران جنبش سبز چگونه و با چه شرایطی خواهد بود و مطالبه...