میرمحمود موسوی

میر‌محمود موسوی، برادر میرحسین موسوی که اواسط اردیبهشت مورد سوء قصد قرار گرفته بود، می‌گوید بر اساس پیگیری‌ها، موضوع...

استاندار تهران گفت که پیگیری این حادثه همچنان ادامه دارد وبه محض اینکه نهایی شدن نتیجه اعلام خواهد شد....

استاندار تهران و وزیر کشور می‌گویند اطلاعات اولیه درباره سوء قصد به برادر میرحسین موسوی حاکی از «زورگیری» است....

میرمحمود موسوی، برادر میرحسین موسوی که در حصر خانگی‌ست، شامگاه شنبه هجدهم اردیبهشت ماه مورد سوء قصد قرار گرفت....