میشل اوباما

مهتاب دیوسالار − «سرزمین موعود» (ج. ۱) به قلم باراک اوباما که ۱۷ نوامبر منتشر شد، به شرح جزئیات...

دو سخنران اصلی کنوانسیون دمکرات‌ها میشل اوباما و برنی سندرز بودند. آن‌ها تصویری از هرج و مرج در دوران...

۱۲ روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، میشل اوباما، همسر رئیس جمهوری آمریکا از دموکرات‌ها مؤکداً خواست در...