میلوش فورمن

میلوش فورمن، کارگردان سرشناس «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» و برنده دو جایزه اسکار در ۸۶ سالگی درگذشت.