میل جنسی

جفری ویکس – بروز دادن ایماهای و اشاره‌های انسانی یعنی تاییدکردنِ آن پیوندِ انسانی‌ای که ما را ورای شکاف‌های...

جفری ویکس – ارزش‌های جنسی را نمی‌توان جدای از ارزش‌های گسترده‌ترِ اجتماعی نگه داشت، و این ارزش‌های جنسی نیز...

جفری ویکس – اگر ما پایگانِ ارزش‌های جنسی‌ای را که علمِ سکس برقرار کرده رد کنیم، چه‌طور می‌توانیم بین...

جفری ویکس – علمِ اروتیک به‌تنهایی نمی‌تواند راهنمایی عینی برای حقیقتِ بدنِ ما فراهم کند و نمی‌تواند قانون صادر...

جفری ویکس – برای فهم دگرگونی اجتماعی و تأثیرِ آن بر مسئله‌ی سکسوآلیته، بایستی جهانی بییندیشیم.

جفری ویکس – بسیار روشن است که مباحثِ مربوط به سکسوآلیته‌ها باید نهایتا مباحثی درباره‌ی روابط و صمیمت و...

جفری ویکس – از نظر تاریخی، ما وارثِ سنتی مطلق‌گرا هستیم. این سنت مبتنی بوده است بر این باورِ...

جفری ویکس – مبارزه‌ ایدز نیازمند اقداماتی به غیر از وحشت‌زدگی است؛ و بالاتر از همه، نیازمند ...

جفری ویکس – مدارای اصیل و بنیادی، که مبتنی است بر تاییدِ کاملِ تفاوت‌های انسانی، هم‌چنان موهبتی گران‌بها است...

جفری ویکس – آزادی‌های جنسی‌ای که سکولاریزاسیون و علم ممکن ساخته‌اند، فرصت‌ها و امکان‌های جدیدی عرضه می‌کند.

جفری ویکس – سکسوآلیته ؛ یک خطِ مقدم برای سیاستِ معاصر بوده است. گویی بسیاری از مبارزات برای آینده‌ی...

جفری ویکس – امتیازِ به‌کارگیریِ «تنوع» در این است که مسائل مهم و گشوده‌ای را وارد مباحث و مذاکرات...

جفری ویکس – ما در سده‌ی بیست و یک ظاهرا مداراگرتر هستیم، اما خیلی‌ها این را مسلم می‌دانند که...

جفری ویکس – ابداع هویت‌ها مرزبندی‌ها را تغییر می‌دهند و مقوله‌ها را مخدوش می‌کنند و سوژگانی‌های مختلفی را به...

جفری ویکس – همین‌که شیوه‌ی زندگی همجنس‌گرایانه جنبه‌ی عمومی پیدا کرد و دارای اعتماد به نفس شد، دیگر مطالبات...

جفری ویکس – برای فروید، «انحراف» یک معنای دقیق و تکنیکی داشت؛ انحراف جنبه‌ای از زندگی همه‌ی ما است...

جفری ویکس – زبان انحراف همیشه باری شدیدا اخلاقی داشته و به معنای دورشدن از حق و درستی است،...

جفری ویکس – امر سکسوآل تبدیل به عرصه‌ای شده است که جنگ‌های مختلفی در آن صورت می‌گیرد تا امر...

جفری ویکس – «پیکر یا بدن همان تقدیر ما است.» مهم‌ترین و بزرگ‌ترین اعتراضی که به نظریه‌های فروید می‌شود...

جفری ویکس – انسان‌های مذکر٬ با مردشدن‌شان٬ جایگاه‌هایی را در روابط قدرت تصاحب می‌کنند که این جایگاه‌ها توانایی تعریف‌کردن...