م. سحر

محمد جلالی(م.سحر) - باز وقت حماسه‌بازی شد،شیخ مشغول رأی‌بازی شد. کشورم کشور مهندس‌هاست، رهبرش، رهبر مهندس‌هاست.

اکبر فلاح‌زاده - گزین‌گویه‌های مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری نمایانگر امیدها و آرزوهای آنان است. آیا امید مردم...