نئونازیسم

وزارت امور داخله اتریش اعلام کرد خانه‌ای که آدولف هیتلر در آن به دنیا آمده است، به اداره پلیس...

فرانکفورتر آلگماینه می‌نویسد که عامل کشتار مونیخ معتقد بوده ایرانی و آلمانی‌ست و تصور می‌کرده به این اعتبار از...