نائومی کلاين

متنِ مانیفست: کنش برای توقف جنایات اقلیمی تاکنون به امضای افراد سرشناسی چون مایکل هارت، میشل لووی، نوام چامسکی،...

نائومی کلاین - اشتباه بزرگی که جنبش‌های زیست محیطی بر مبنای آن ساخته شده در همین‌جاست: «شما را از...

واتيکان برای برگزاری نشست «حفظ سياره زمين» از نائومی کلاين، نويسنده برجسته ضد سرمايه‌داری و فعال محيط زيست دعوت...