نابرابری اجتماعی در ایران

سیستان و بلوچستان بالاترین نرخ بیکاری و بیشترین جمعیت زیر خط فقر را دارد.

میانگین درآمد در روستاها ۱,۲ میلیون تومان است. دولت ۱۶۰۰ میلیارد تومان سهمش برای بیمه روستائیان را پرداخت نکرده...

اعتراض‌های گسترده مردم در شهرهای مختلف با خشونت سرکوب شده، ۳۷۰۰ نفر دستگیر و حداقل ۲۵ نفر کشته شدند....

روزانه ۱۵۰۰ نزاع خیابانی در ایران رخ می‌دهد و درگیری و نزاع خیابانی دومین عامل مرگ و میر است....

بلوچستان بیشترین نرخ بی‌سوادی و کودکان بازمانده از تحصیل را دارد. یک نماینده مجلس توزیع نابرابر امکانات خدمات دولتی...